تیم مشاوران کرانه دانش

موسسه کرانه دانش به منظور ایفای ماموریت مشخص شده خود، تیم مشاوره حایز صلاحیتی را سازماندهی کرده است که شامل مشاورین و متخصصین در حوزه های مختلف مدیریتی و حقوقی می باشد. مشخصات برخی از اعضای تیم مشاوران همکار با موسسه کرانه دانش به شرح زیر است

 

[tlpteam col="4" member="4" orderby="title" order="ASC" layout="1"]