درباره ما

موسسه کرانه دانش در سال 1395 با ماموریت ارائه خدمات متمایز در حوزه حقوق و مدیریت کسب و کار تاسیس گردیده است. ما با تمرکز بر شناخت چالش های سازمانی بنگاه های اقتصادی کشورمان، راه حل های سریع و اثربخشی را حوزه های معضلات حقوقی و مدیریتی کسب و کارها طرح ریزی کرده و افتخار آن را داشته ایم که به تعداد قابل توجهی از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشور ارائه نماییم.

کرانه دانش با هدف ایجاد امکان مشاوره ارزش آفرین برای حل مشکلات متنوع سازمانی شرکت ها، طیف گسترده ای از خدمات مشاوره ای و آموزشی را در حوزه های مدیریت و حقوق کسب و کار طرح ریزی نموده است. بر این باوریم که چالش های فراروی بنگاه ها، به یکدیگر مرتبط و همپیوند است و بنابراین برای غلبه بر آنها باید راه حل های یکپارچه و همسو را بکار برد. از اینرو حیطه خدمات آموزشی و مشاوره ای کرانه دانش از ابتدای تاسیس شرکت ها با تجزیه و تحلیل کسب و کارها و استارتاپ ها و ثبت حقوقی آنها آغاز می گردد و با مشاوره مدیریتی در حوزه هایی مانند مدیریت استراتژیک، مدیریت فرایندهای کسب و کار ادامه می یابد. سازماندهی مناسب نیروی کار یکی از چالش های تاثیر گذار در صنتعت است و کرانه دانش با طرح ریزی خدماتی مانند مشاوره سازماندهی، مشاوره قانون کار و روابط کارگر و کارفرما، بنگاه ها را در این حوزه یاری می بخشد که همسوئی نظام مدیریتی سازماندهی و طبقه بندی مشاغل با الزامات حقوقی آن یکی از موارد مهم مورد توجه تیم کرانه دانش است

امروزه دگرگونی های محیطی و داخلی سازمان ها بسیار بیش از پیش پرتواتر و تاثیر گذار شده است و حفظ پایداری منفعت آفرینی بنگاه های حوزه ای است که باید همیشه مورد توجه باشد و از این رو تیم خاص کرانه دانش برای ارائه خدمات گوناگون در حوزه مدیریت ریسک سازمانی شامل ریسک استراتژیک و تطبیق تشکیل گردیده است

 تمایزات کرانه دانش

تیم کرانه دانش برای اثبات تعهد خود به ارزش آفرینی برای مشتریان و حضور اثرگذار در محیط صنعتی کشور، مزیت های رقابتی قابل توجهی را فراهم آورده است که استراتژی های این موسسه در حوزه صمیمیت با مشتری و سرامدی کیفیت بر پایه آنها استوار است:

  • برخورداری از مشاورین حایز صلاحیت و کارازموده در تیم کرانه دانش
  • ایجاد رویکرد تمرکز بر تحلیل و شناخت چالشها و مشکلات مشتریان و طرح ریزی خدمات مشاوره ای و آموزشی بر پایه آنها به صورت اختصاصی برای هر مشتری
  • تمرکز بر تحلیل ریسک سازمانی برای شناخت ریشه ای چالش های کنونی و آتی مشتریان و ارائه خدمات مشاوره ای برپایه تحلیل ریسک سازمانی هر یک از مشتریان در حوزه های مدیریتی و حقوقی
  • طرح ریزی طیف گسترده ای از خدمات مشاوره ای و آموزشی یکپارچه و همپیوند

 

ماموریت کرانه دانش

تضمین رشد، اثربخشی و پایداری کسب و کار سازمان های ایرانی با ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی متمایز در حوزه حقوق و مدیریت کسب و کار

ارزش های سازمانی کرانه دانش

  • صداقت و امانت داری در مشاوره و آموزش
  • ارائه کامل دانش و تجربیات در خدمات مشاوره ای و آموزشی
  • کارتیمی و توسعه مستمر شایستگی های تیم مشاوره
  • ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با مشتریان برای اطمینان از رضایت و خرسندی آنان
  • گسترش دانش مدیریتی و حقوقی با ثبت و به اشتراک گذاری تجارب و درس آموخته ها