برچسب: حسام الدین رنجبر،مشاور مدیریت قراردادها،مشاور قرارداد،مشاور تدوین قرارداد،قراردادها،تدوین قراردادها،تدوین قرارداد،شرط هاردشیپ

الزامات مذاکره مجدد در قرارداد

الزامات طرفین قرارداد در تدوین شرایط مذاکره مجدد حسام الدین رنجبر، مشاور مدیریت و تدوین قرارداد بروز تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، شاید یکی از مهم‌ترین واقعیات در کسب و کار باشد. زیرا با بروز دگرگونی‌های شدید و پرتکرار در وضعیت اقتصادی و اجتماعی، عدم قطعیت‌های قراردادها بسیار بیش از پیش شده است. این دشواری به ویژه در قراردادهای طولانی مدت و پیچیده بیشتر به چشم می‎خورد. حوادث طبیعی یا تغییر عوامل سیاسی و اقتصادی می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای مبانی قرارداد را با تغییر مواجه ‌کند. این عوامل ممکن است زلزله، سیل، آشوب‌های اجتماعی...