برچسب: مشاور مدیریت استراتژیک

مدیریت پیچیدگی‌های سازمانی

پریوش منوچهری، مشاور مدیریت استراتژیک در دهه اخیر رشد اقتصادی در اغلب بازارها کاهش یافته و حتا در اقتصادهای نوظهور نیز این شاخص افول کرده است و شواهد چندان قدرتمندی برای اوج گرفتن دوباره آن حداقل در کوتاه مدت به چشم نمی آید و در چنین شرایطی انگشت اقتصاددانان و استراتژیست ها به سمت بهره وری سازمان ها و کارامدی سرمایه انسانی نشانه می رود. شرایط رکود در بازارها افزایش شاخص های شدت فضای رقابتی را به همراه خواهد داشت و بهره وری سازمانی و سرمایه انسانی مهم ترین برگ برنده در فضای رقابتی دشوار خواهند بود. اما همزمان با...

بازاریابی برای اقتصاد

اهمیت دیپلماسی اقتصادی حسین نوریان، مشاور مدیریت نشریه دنیای اقتصاد، سه شنبه ۱۴ آذر ماه با کاهش تصدی گری بخش دولتی در اقتصاد که در اسناد توسعه ای کشور برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری شده است، آن بخش باید مسئولیتی مهم را بیشتر و موثرتر از پیش عهده دار گردد که ضامن رشد و موفقیت حیطه خصوصی در ارزش آفرینی برای جامعه خواهد بود. وظیفه ای که از آن به عنوان بازاریابی برای اقتصاد نام برده می شود. امروزه یکی از مهم ترین ارکان دیپلماسی خارجی، دیپلماسی اقتصادی است، جایی که دستگاه برون مرزی حاکمیتی می کوشد ظرفیت...

سود آوری از مسئولیت های اجتماعی

حسین نوریان –مشاور مدیریت کسب و کار سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اصفهان- چهار شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶   رویکرد سنتی به مسئولیت های اجتماعی: امروزه جامعه ما با مشکلات متعدد و متنوعی روبه رو است. از بحران های زیست محیطی مانند کمبود آب و آلودگی هوا گرفته تا معضل بیکاری و افزایش اختلاف سطح درامد خانوارها و همینطور نارسائی های فرهنگی و مانند آن. طبیعتا در هیچ کشوری ساز و کارهای دولتی توانائی غلبه بر تمامی این مشکلات را ندارد و از این رو از دیرباز میزان قابل توجهی از حل این مشکلات بر عهده سازمان های انتفاعی درآمد زا در...