رویدادها و دوره های آموزشی کرانه دانش آموزش مدیریت قرارداد ، دوره آموزشی تدوین قرارداد ، سمینار قرارداد، حسام الدین رنجبر ، احسان مانی

گروه مشاوران کرانه دانش با برخورداری از تجربه برگزاری بیش از ۴۰ دوره آموزشی مدیریت و تدوین قراردادها ، آماده برگزاری این دوره در محل شرکت کارفرمایان محترم می باشد. جهت دریافت برشور دوره ، شامل اهداف ، سرفصل و شیوه برگزاری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

برشور آموزش مدیریت و تدوین قراردادها