مدیریت قراردادها ، تدوین قرارداد ، تحلیل قرارداد ، تحلیل ریسک قرارداد ، مدیریت ریسک ، مشاوره تدوین قرارداد ، روش تدوین قرارداد حسام الدین رنجبر ، حسین نوریان

مدیریت ریسک در قراردادها

امروزه دگرگونی های محیط کسب و کار به شدت افزایش یافته است و عوامل مختلف اعم از داخلی و محیطی با تواتر و تاثیر گذاری زیاد، فعالیت های شرکت ها را متاثر می کنند. در این بین یکی از فعالیت های مهم در سازمان ها تعهداتشان در قالب قرارداد برای دیگر ذی نفعان است و البته حصول اطمینان از ایفای مناسب تعهدات طرفین دیگر نیز دغدغه مهم مدیران است که اگر عدم قطعیتهای محیطی به گونه ای اثر کنند که ایفای این تعهدات را با ریسک مواجه نماید، احتمال زیان هنگفت، ناتوانی در دستیابی به اهداف سازمانی و مشکلات قانونی و حقوقی فراوان وجود خواهد داشت. از اینرو امروزه مدیریت ریسک در قراردادها در محافل علمی و خبرگان دانش حقوقی قراردادها موضوعیت یافته است و مشاورین حایز صلاحیت تدوین قرارداد، از این روش هم در مقطع تحلیل و تدوین و هم در مقطع اجرای قراردادها استفاده می کنند. بدیهی است ناتوانی در بهره گیری از این روش های جدید ، ریسک منفی و مخاطرات سازمانی را بسیار افزایش می دهد. اکنون الگوهای نوین مدیریتی، سازمان را ملزم به برخورداری از یک نظام حاکمیتی مستحکم و تاب آور دربرابر دگرگونی ها دانسته اند و به لحاظ استراتژیک و سازماندهی کلان نیز لازم است تا میزان ریسک پذیری در مولفه های مختلف سازمانی تحت کنترل مدیران قرار گیرد تا دگرگونی های فضای کسب و کار نتواند استمرار بقای سازمان را تحت تاثیر مخرب قرار دهد.

اهداف مدیریت ریسک قراردادها

 • فراهم آوری فهم سازمانی از تعهدات قرارداد در سناریوهای محتمل مختلف و ایجاد آمادگی لازم در برابر آنهاشناسایی شیوه های موثر مواجهه با ریسک ها به گونه ای که ضرر و زیان ناشی از تاثیر ریسک ها بر انجام تعهدات طرفین به حداقل برسد
 • ایجاد صرفه جویی ملموس و مستقیم در هزینه ها و افزایش درآمد و ارزش آفرینی مالی با جلوگیری از تاثیر گذاری مخرب دگرگونی ها و عدم قطعیت ها
 • ایجاد توازن میان تعهدات طرفین و نیازمندی های سایر ذی اثران در سناریوهای مختلف
 • بهینه سازی شاخص هزینه / فایده بیمه قراردادها
 • جلوگیری از ایجاد اختلال و تعارض در میان طرفین و ذی اثران مختلف قرارداد
 • ایجاد امکان استفاده از ظرفیت های قانونی برای حفظ منفعت درصورت بروز تغییرات و ریسک های قراردادی

شیوه مدیریت ریسک قراردادها

 • شناسایی و تحلیل ذی اثران قرارداد
 • پیش بینی و شناسایی عدم قطعیت های داخلی و محیطی هر یک از ذی اثران قرارداد
 • تحلیل ریسک ناشی از عدم قطعیت ها و تاثیر گذاری آنها
 • آنالیز ریسک ها شامل احتمال وقوع ، شدت و نوع اثر و درجه تشخیص مشخص کردن راهکار قراردادی یا اجرایی مواجهه با ریسک
 • مشخص کردن ظرفیت های قانونی و شروط قراردادی متناسب با راهکارهای مواجهه با ریسک هابازنگری قرارداد متناسب با تحلیل های انجام شده
 • اجرای قرارداد بر اساس تحلیل ریسک و اعمال فرایندهای مدیریت تغییرات و تعدیلات و مانند آن

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا دریافت مشاوره مدیریت و تدوین قراردادها با گروه مشاوران کرانه دانش تماس حاصل نمایید.م