مدیریت ریسک تطبیق ، ریسک سازمانی ، مدیریت ریسک سازمانی ، ریسک انطباق با قوانین و مقررات شرکت مشاوره قراردادها شرکت مشاوره ریسک تطبیق حسین نوریان حسام الدین رنجبر

ضرورت مدیریت ریسک تطبیق در سازمان ها

هر سازمان بایستی به نیازمندی های طیف گسترده ای از ذینفعان خود پاسخ دهد ، سازمان های حقوقی مانند ارگان های قانون گذار و سازمان های حاکمیتی، مشتریان و افراد گوناگون مانند سهامداران، مدیران، تامین کنندگان، رقبا، شرکای تجاری و کاری و در نهایت کل جامعه ذینفعان سازمان به شمار می روند. در یک سازمان سالم، انتظارات مهم و مشروع تمامی ذینفعان در تعادل با یکدیگر تامین می گردد. به عنوان مثال انتظار جامعه مبنی بر ارزش آفرینی اجتماعی با پرداخت مالیات ها یا کمک به حفاظت از محیط زیست، در تعادل با انتظار سهامدار برای سودآفرینی بیشتر و نیازمندی مدیران و کارکنان آن برای کسب منفعت افزون تر تامین می شود. حال اگر در یک مجموعه این تعادل از بین برود و گروهی از ذینفعان، انتظارات و منافع خود را در عدم تعادل با نیازمندی های مشروع دیگران و تامین منافع خود با نادیده گرفتن حقوق عمومی و خصوصی آنها ببیند و زمینه اعمال این خواست هم فراهم باشد، آن سازمان ممکن است دچار سوء مدیریت یا فساد شود.

از زاویه دید دیگر، امروزه تمامی سازمان ها چه عمومی و چه خصوصی باید پاسخگوی به نیازهای طیف وسیع تری از ذینفعان باشند، انتظاراتی که بعضا بسیار سریع تغییر می کند و موجب شود به ناچار رویکردهای سازمان هم مستمرا متناسب با آنها به روز گردند. ذینفعان معمولا نیازمندی های مهم خود را در قالب ” قوانین” ، ” مقررات” ، ” ارزش های سازمانی” به صورت رسمی و مکتوب یا حتا ضمنی و شفاهی به سازمان حکم می کنند در این حالت، تامین نیازمندی های ذینفعان عمدتا در “تطبیق” استراتژی ها و عملیات سازمان با “قوانین و مقررات” و سایر موارد اعلام شده است. اما نکته حایز اهمیت آن است که حفظ این تعادل به تمرکز، تسلط و توانایی مدیریتی بالایی و از آن مهم تر به سازماندهی مناسب و وجود یک فرایند پشتیبان نیازمند است، چون عملیات و رویکردهای مدیریتی جاری سازمان همیشه موجب ایجاد “ریسک” هایی می شود که می توانند عملا تطبیق عملکرد سازمان را با نیازمندی های ذینفعان مختل سازد.
پژوهش های مدیریتی جدید نشان می دهد که بسیاری از سوء مدیریت و مفسده های ایجاد شده در برخی از سازمان ها، ریشه در ناتوانی مدیران در شناسائی، تحلیل و واکنش به ریسک هایی است که بالقوه می توانند موجب برهم خوردن تعادل ارزش آفرینی سازمان برای ذینفعان مختلف آن گردد. از این رو اکنون مدل های مدیریتی جامعی تدوین شده که بتواند ریسک پذیری سازمان را در حوزه تطبیق با انتظارات مختلف بررسی نموده و رویکردهای مواجهه ای متناسب با آن را برنامه ریزی و اجرا نماید.

اهداف مدیریت ریسک تطبیق

• شناسایی ریسک های سازمانی در حوزه تطبیق و تاثیرات آن برای تعیین استراتژیهای سازمان ( مرحله تحلیل محیطی و داخلی )
• شناسائی دقیق انتظارات و نیازمندی های ذینفعان
• بررسی مجدد قوانین و مقررات به منظور حصول اطمینان از برآورده شدن آنها
• شناسائی عدم قطعیت های داخلی و محیطی که می تواند منشا پیامدهای عدم تطبیق با قوانین و مقررات برای سازمان باشد
• تعریف دقیق و کارامد پروژه های بهبود برای مقاوم سازی سازمان دربرابر دگرگونی ها و عدم قطعیت هایی که می تواند منجر به عدم تطابق با قوانین و مقررات و انتظارات ذینفعان اصلی گردد
• تعیین دقیق روشهای مواجهه با ریسک شامل پذیرش، اجتناب، کاهش و تسهیم
• کاهش هزینه های ناشی از غافل گیری در کسب و کار سازمان با شناسایی ریسک های پیش رو و حذف و کاهش مخاطرات آنها
• استفاده بهینه از سرمایه با تخصیص بهینه آن در حوزه های مختلف با توجه به ریسک پذیری آنها

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت ریسک تطبیق با گروه مشاوران کرانه دانش تماس حاصل نمائید.

این مطلب را هم ملاحظه نمایید:

روش انجام مدیریت ریسک تطبیق