مدیریت قراردادها ، تدوین قرارداد ، نظام جامع مدیریت قراردادها ، مشاور مدیریت قراردادها ، مشاور حقوقی حسین نوریان ، حسام الدین رنجبر

عارضه یابی مدیریت قرارداد در سازمان ها

شناخت و تحقیقات پیمایشی این گروه مشاوره درباره عارضه‌های مدیریت قراردادها در شرکت و سازمان‌های مختلف که بر پایه هفده سال تجربه مستمر در این حوزه به دست آمده است نشان می‌دهد امروزه یکی از بزرگترین مشکلات آنها پایین بودن سطح کیفی قراردادها به علت توجه ناکافی به منافع ذی‌نفعان و یا نارسایی در تحلیل کارآمد نیازمندیهای آنان است. از سوی دیگر نگاه مقطعی به قرارداد، صرفا در فاز تدوین و بی‌توجهی به رعایت الزامات اجرایی در چرخه عمر آن اجرای موفقیت آمیزش را با مشکل روبرو می‌کند.
نادیده گرفتن امکان سنجی اجرای تعهدات و ناتوانی در بررسی همه جانبه ریسک‌های قرارداد، احتمال شکست در برخورداری از مزایای آن را افزایش می‌دهد و ابهام در نگارش قرارداد و برخوردار نبودن عوامل اجرا از فهم دقیق از الزامات و تعهداتشان، موجب ایجاد زمینه‌های دعاوی حقوقی و ضرر و زیان ناشی از تخریب تعاملات قراردادی بین طرفین می‌گردد.
از این رو گروه مشاوران کرانه دانش با تمرکز بر شناخت ریشه‌ای دلایل فوق، بسته خدمات مشاوره‌ای در حوزه مدیریت قراردادها به شرح مندرج در این پیشنهاد را فراهم آورده است. رویکرد این خدمت، فرهنگ سازی برای تغییر نگرش از “تدوین قرارداد” به “مدیریت موثر در طول چرخه حیات قرارداد” است که با فراهم آوری فرایندهای بهینه کاوی شده جهانی در این حوزه و بهره‌گیری از الگوهای مرجع تهیه شده است.

اهداف نظام مدیریت قراردادها

با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حل ریشه‌ای عارضه‌های سازمانی در حوزه قراردادها، این بسته مشاوره‌ای با اهداف زیر طرح ریزی گردیده است

• بهبود سطح کیفی قراردادها با لحاظ کردن اطلاعات تحلیل ذی‌نفعان
• حصول اطمینان از اجرای موفقیت آمیز قراردادها با انجام موثر امکان سنجی اجرای قرارداد
• حصول اطمینان از اجرای موفقیت آمیز قراردادها با انجام آنالیز ریسک
• حصول اطمینان از اجرای کامل قراردادها با همراهی تا مرحله اختتام و به سرانجام رسیدن قرارداد و آزادسازی ضمانت‌نامه‌های قراردادی
• مدیریت موثر بر قراردادها در کل چرخه عمر آن و نه فقط در گام تدوین قرارداد
• حصول اطمینان از تامین منافع سازمان کارفرما با مدیریت موثر ادعا
• حصول اطمینان از پایداری و استمرار قرارداد با مدیریت موثر تغییرات قرارداد
• حصول اطمینان ازحفظ منافع قراردادی طرفین با تدوین صحیح مکانیزم داوری در قرارداد
• حصول اطمینان از اجرای صحیح وظایف قراردادی با تفهیم و تشریح وظایف برای هر یک از عوامل قراردادی
• ارتقا سطح کارآمدی مدیریت قراردادهای سازمان با بهره‌برداری از تجربیات و درس‌آموخته‌های حاصل از اجرای قراردادها با پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش قراردادی

 

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت قراردادها با گروه مشاوران کرانه دانش تماس حاصل نمائید