نمودار سازمانی

ساختار سازمانی موسسه کرانه دانش شامل چهار دپارتمان عملیاتی مشاوره حقوقی کسب و کار، مشاوره مدیریتی کسب و کار، مشاوره مالی و اقتصادی و تحقیقات بازاریابی است که وظیفه ارائه محصولات و خدمات کرانه دانش را در قالب مشاوره و آموزش برعهده دارند. واحد بازاریابی و فروش کرانه دانش نیز مسئولیت ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان، معرفی و ترویج خدمات و فروش آنها را بر عهده دارد