لزوم حمایت حقوقی از استارتاپ

چرا حمایت حقوقی از استارتاپ ها ضروری است

حسام الدین رنجبر، مشاور حقوقی

روزنامه دنیای اقتصاد، 18 تیر 1398

استارتاپ ها غالباًدر کسب کارهای نوینی که برپایه نوآوری و تکنولوژی های جدید بناشده است وارد می شوند از اینرو ریسک پذیری آنها در مواجهه با فضای کسب و کار زیاد خواهد بود. از سوی دیگر نوبنیاد بودن این بنگاه ها، تجربه اندک مدیرانشان در مواجهه با دشواری های محیط و بازار، مخاطرات ناشی از عملکردشان را افزایش می دهد، حمایت هائی نیز که به حق در موضوعات مختلف مانند حقوق روابط کار، بیمه و مالیات و مانند آن در ابتدای امر از آنها به عمل می آید نیز مزید بر علت می گردد و فرصت یادگیری موثر از واقعیات دشوار محیط را از آنها سلب می کند که همه اینها موجب ناتوانی شان در مواجهه موثر با محیط کسب و کار می شود. از آنجا که همواره تاریخ توسط فاتحان نوشته می شود، دایما داستان های موفقیت شرکت های نوبنیاد پرسود و ریسک پذیری بالای مدیرانشان در فضای عمومی تکرار می شود، در حالی که بررسی های دقیق از جمله پژوهش دانشگاه هاروارد درباره شرکت های استارتاپی نشان می دهد که شاخص و آمار میرائی این بنگاه های اقتصادی بسیار فراتر از حد تصور عمومی است و نمی توان با اتکا و استناد به آن داستان ها، بدون مسلح بودن به شایستگی های کافی در فضای بغرنج کسب و کار گام نهاد. بروز همزمان این واقعیات موجب اتلاف منابع سرمایه گذاران خرد و حمایت های مالی دولتی و از آنها مهم تر ایجاد سرخوردگی در بنیان گذاران کسب و کارهای جدید دانش بنیان که عموما از طیف جوانان با استعداد و دانش اند می گردد.
واقعیت آن است که پس از تشکیل شرکت ها، مدیرانشان در معرض تعاملات فراوان با سایر ذینفعان فضای کسب و کار همچون ارگان های قانون گذار، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان قرار می گیرند که می تواند برای آنها مخاطرات بسیار جدی در حوزه عدم انطباق عملکرد با قوانین و مقررات و زیان های هنگفت ناشی از ناآگاهی از قوائد حاکم بر تعاملات حقوقی و تجاری را رقم میزند.
برای غلبه بر این معضلات باید در ابتدا تحلیل ریسک جامع ( و نه فقط سرمایه گذاری ) به فعالان استارتاپی آموزش داده شود، تا هریک از آنها به فراخور کسب و کار خود نسبت به مخاطرات حقوقی پیش رو آگاهی یابند و متناسب با آن از مشاوره هائی در حوزه استقرار نظام ها و فرایندهای سازمانی برخوردار شوند. سیستم هائی مانند آیین نامه های معاملات، قراردادهای حقوقی، روال های گزارش گری مالی و حقوقی و مانند آن که ضمن ایجاد اطمینان از انطباق عملکردشان با قوانین و مقررات، خطر زیان ناشی از ناآگاهی آنها از الزامات حقوقی تعاملات تجاری را نیز کاهش می دهد. تشریح روش مند و موثر قوانین مربوطه مانند تجارت، کار، تامین اجتماعی و مانند آن، در اختیار نهادن درس آموخته های مشترک و در نهایت حمایت های حقوقی در صورت بروز مشکلات باید به بسته های حمایتی از کسب و کارهای نوپا اضافه گردد.

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *